υπηρεσιες software

Δημιουργία custom εφαρμογών και εξειδικευμενων λύσεων.

Μία από τις σημαντικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η Boss στους πελάτες της είναι η δυνατότητα που τους παρέχει να δημιουργήσουν εφαρμογές απολύτως εξειδικευμένες για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα.

 

                

Συμβόλαια συντήρησης λογισμικού - επαναφορά δεδομένων

Η Boss προσφέρει στους πελάτες της συμβόλαια συντήρησης και παρακολούθησης του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Εκτός των γνωστών συμβολαίων συντήρησης τα οποία περιλαμβάνει την περιοδική αναβάθμιση του λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα  τακτικής παρουσίας προσωπικού της Boss στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Εκπαίδευση χρηστών στο My.Erπ και σε προίόντα M.S..

Θεωρώντας ότι η σωστή εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας επιτυχίας η Boss προσφέρει την δυνατότητα στους πελάτες της να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σεμινάρια (στον χώρο τους) για τους εργαζόμενους τα οποία στόχο έχουν την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση του MyErπ αλλά και όλων των προϊόντων της Boss και της  Microsoft

 

.

.

υπηρεσιες hardware

Συμβόλαια συντηρησης μηαχανογραφικού εξοπλισμού.

Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου αλλά και όλου του εξοπλισμού του σχετικού με την μηχανογράφηση είναι βασικός παράγοντας την σωστής και αποδοτικής λειτουργίας κάθε εταιρείας και οργανισμού. Η Boss προσφέρει πακέτα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τακτικές – προγραμματισμένες επισκέψεις όσο και on call επεμβάσεις.

Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση συστημάτων

Η αρχική σωστή και λειτουργική εγκατάσταση των συστημάτων είναι πολύ σημαντική για κάθε μηχανογράφηση.
Η Boss με το τεχνικό της τμήμα παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες τις να επιλέξουν την υπηρεσία «I + C»
(Installation and Configuration) η οποία εγγυάται την σωστή, ορθολογική και αποτελεσματική εγκατάσταση του εξοπλισμού.

 

.  

Data security, Virtualization και Disaster Recovery

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους ενός μηχανογραφικού συστήματος. Με δεδομένο ότι τα Data κάθε επιχείρησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς και
παράλληλα οι εξωτερικοί κίνδυνοι ( virus, Trojans κτλ) απαιτούν σωστό σχεδιασμό της ασφάλειας των δεδομένων. Αυτή την υπηρεσία αλλά και την υπηρεσία του Virtualization προσφέρει η Boss στους πελάτες της

 

Έλεγχος αποδοτικότητας εταιρικών δικτύων ..

Ακόμα και τα καλύτερα μηχανήματα παύουν να είναι αποδοτικά όταν λειτουργούν σε ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, τυποποιημένο και κυρίως πιστοποιημένο. Με την Boss
έχετε την δυνατότητα να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα δίκτυο το οποίο θα καλύπτει τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας σας.

 

υπηρεσιες CONSULTING

Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός λύσεων

Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Οι ανάγκες επιτάσσουν την αναβάθμιση των εφαρμογών, την προσαρμογή τους αλλά πολλές φορές και την δημιουργία νέων εφαρμογών. Η Boss προσφέρει την δυνατότητα να σχεδιάσετε με την βοήθεια των έμπειρων τεχνικών της τις νέες εφαρμογές ούτως ώστε αυτές να είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές.

 

Technical consulting για την ασφάλεια και το sizing

Πριν από κάθε σχεδιασμό μιας μηχανογραφικής λύσης απαιτείται ανάλυση των δεδομένων και των παραμέτρων. Το sizing αλλά και η Ασφάλεια είναι δύο βασικοί συντελεστές οι οποίοι καθορίζουν την λύση. Η Boss παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της να σχεδιάσουν την σωστή λύση.


Υπηρεσίες ελέγχου των διαδικασιών Παραγωγής.

Η Boss στην μακρόχρονη λειτουργία της έχει συσσωρεύσει μια τεράστια εμπειρία στον δύσκολο τομέα της παραγωγής και κοστολόγησης. Οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών της Boss παρέχεται ως υπηρεσία στους πελάτες της για να μπορέσουν να σχεδιάσουν λύσεις
παρακολούθησης, ελέγχου και κοστολόγησης της παραγωγής και παράλληλα να βελτιώσουν το σύστημα των διαδικασιών. .

Υπηρεσίες διαδικασιών παραμετροποίησης Serialization.

Μια από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από την Boss Πληροφορική είναι οι υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και κυρίως του ελέγχου των συστημάτων του serialization. Οι τεχνικοί τις Boss είναι στην διάθεση των πελατών για να
τους βοηθήσουν στην εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος του serialization.